Bob Evers .nl

Illustratoren en omslagafbeeldingen

  1. Frans Mettes.
  2. Rudy van Giffen.
  3. Moriƫn.
  4. Carol Voges.
  5. Marek.
  6. Bert Zeijlstra.
  7. Lia Krijnen.

Omslagafbeeldingen van Bert Zeijlstra (delen 1 t/m 50)

JN> Als laatste en huidige illustrator (klopt niet meer, MM) werd Bert Zeijlstra aangetrokken. In eerste instantie om de nieuwe delen vanaf 33 te illustreren (1987), maar inmiddels is de hele serie (inclusief de delen 34 en 35, die door Peter de Zwaan herschreven zijn) van een nieuwe omslag voorzien. Mooie aquarellen, prachtig kleurgebruik in realistische en vaak spannende toonzetting. Het type omslag, dat de hedendaagse jeugd zeker aanspreekt. Zeijlstra's illustraties zijn in tegenstelling tot de vorige illustratoren meestal totaal anders dan de oorspronkelijke tekeningen. Juist deze eigen interpretatie van het verhaal spreekt mijns inziens veel lezers erg aan. Mij in elk geval wel. Laten we hopen, dat er nog veel mooie "plaatjes" zullen volgen. <JN.