Bob Evers .nl

< Illustratoren en omslagafbeeldingen

Omslagafbeeldingen van Bert Zeijlstra (delen 1 t/m 50)

JN> Als laatste en huidige illustrator (klopt niet meer, MM) werd Bert Zeijlstra aangetrokken. In eerste instantie om de nieuwe delen vanaf 33 te illustreren (1987), maar inmiddels is de hele serie (inclusief de delen 34 en 35, die door Peter de Zwaan herschreven zijn) van een nieuwe omslag voorzien. Mooie aquarellen, prachtig kleurgebruik in realistische en vaak spannende toonzetting. Het type omslag, dat de hedendaagse jeugd zeker aanspreekt. Zeijlstra's illustraties zijn in tegenstelling tot de vorige illustratoren meestal totaal anders dan de oorspronkelijke tekeningen. Juist deze eigen interpretatie van het verhaal spreekt mijns inziens veel lezers erg aan. Mij in elk geval wel. Laten we hopen, dat er nog veel mooie "plaatjes" zullen volgen. <JN.

01deel  1
01
02deel  2
02
03deel  3
03
04deel  4
04
05deel  5
05
06deel  6
06
07deel  7
07
08deel  8
08
09deel  9
09
10deel 10
10
11deel 11
11
12deel 12
12
13deel 13
13
14deel 14
14
15deel 15
15
16deel 16
16
17deel 17
17
18deel 18
18
19deel 19
19
20deel 20
20
21deel 21
21
22deel 22
22
23deel 23
23
24deel 24
24
25deel 25
25
26deel 26
26
27deel 27
27
28deel 28
28
29deel 29
29
30deel 30
30
31deel 31
31
32deel 32
32
33deel 33
33
34deel 34
34
35deel 35
35
36deel 36
36
37deel 37
37
38deel 38
38
39deel 39
39
40deel 40
40
41deel 41
41
42deel 42
42
43deel 43
43
44deel 44
44
45deel 45
45
46deel 46
46
47deel 47
47
48deel 48
48
49deel 49
49
50deel 50
50
50Jubileumuitgave deel 50
50 Jubileumuitgave
<