Bob Evers .nl

< Illustratoren en omslagafbeeldingen

Omslagafbeeldingen van Van Giffen

JN> De tweede illustrator, Rudi/Rudy van Giffen (de uitgever wist het af en toe ook niet meer en heeft in de pockets alleen maar R. van Giffen gezet), waar Willy mee samenwerkte, heeft behalve de reeds eerder genoemde delen ook de omslagillustraties van de pocketuitgaven nrs. 1 t/m 6 verzorgd. Deze omslagillustraties zijn wel gebaseerd op de oorspronkelijke tekeningen van Frans Mettes, maar dan in de "Van Giffen" stijl. Waarschijnlijk was dit in opdracht van de uitgever; mocht er van de oorspronkelijke illustraties niet te veel worden afgeweken. (De omslagtekeningen van Bert Zeijlstra echter zijn wel duidelijk afwijkend van de oorspronkelijke "Mettes-plaatjes".)

De pocket-delen 31 en 32 hebben dezelfde omslagillustratie als hun "grote broertjes", de gebonden delen. Voor de (gebonden) delen 25 t/m 27 maakte Van Giffen nog 6 boekillustraties, maar verder niet meer. In de pocket-uitgaven van de delen 1 en 2 staan nog wel illustraties in het boek, maar dit zijn de oorspronkelijke illustraties van Frans Mettes (Overigens zijn ze niet allemaal gebruikt).

De manier van tekenen van Rudy van Giffen is erg realistisch en gedetailleerd. Hij probeert ook veel meer "spannende plaatjes" te maken. Dit deed hij trouwens ook in de Otto Onge-serie, waar de illustraties ook van zijn hand waren. Ook zijn de boekomslagen van Rudy van Giffen over het algemeen kleurrijker dan die van Frans Mettes. Waarom na de drie omslagen van de delen 25 t/m 27 Frans Mettes het weer voor drie delen overnam, alvorens Van Giffen weer de laatste twee delen van een kaft voorzag, is niet duidelijk. Wellicht weet één van de lezers van de Nieuwsbrief het antwoord. <JN

deel 1
01
deel 2
02
deel 3
03
deel 4
04
deel 5
05
deel 6
06
deel 31
31
deel 32
32