Bob Evers .nl

< Illustratoren en omslagafbeeldingen

Omslagafbeeldingen van Frans Mettes

JN> Hoewel de jongste generatie Bob Evers-liefhebbers opgroeit met de omslagillustraties van Bert Zeijlstra, is de naam Frans Mettes toch onlosmakelijk verbonden met deze serie.

Op de eerste plaats was hij de eerste illustrator van de Bob Evers, zelf al van Rob Evers, waarvan het vervolgverhaal verscheen in het blad Jeugd in 1943. Van de tweeëndertig oorspronkelijke gebonden delen heeft Mettes er zevenentwintig geïllustreerd. (Alleen de delen 25-26-27-31 en 32 zijn van de hand van Rudy van Giffen.) Bovendien was hij ook de meest produktieve. In de gebonden delen stonden, in tegenstelling tot de latere pockets - enkele uitzonderingen daargelaten -, gemiddeld zo'n 5 à 6 illustraties in het boek zelf. De zgn. boekillustraties. Totaal 132 !! stuks. In het reeds eerder genoemde vervolgverhaal over Rob Evers, maakte hij ook 2 tot 3 tekeningen per aflevering. Bovendien was hij ook verantwoordelijk voor de illustraties in de Wanda Moens-serie, die Van der Heide onder het pseudoniem Sylvia Sillevis uit z'n typemachine ratelde.

De humor die Willy van der Heide in z'n boeken ten toon spreidde heeft Frans Mettes in veel van zijn tekeningen fantastisch kunnen "vangen". Vaak in een karikaturale stijl. Soms ogenschijnlijk simpele lijntekeningen, maar in feite razend knap. De omslagillustraties daarentegen zijn over het algemeen veel realistischer, met de humor en nostalgie van de 50er en 60er jaren. De tekeningen in het blad Jeugd waren ook veel serieuzer dan in het latere boek (Avonturen in de Stille Zuidzee). <JN.

Voor de illustraties: zie "De illustraties op en in de hardcovers van de Bob Evers-serie (delen 1 tot en met 32)".

deel 1
01
deel 2
02
deel 3
03
deel 4
04
deel 5
05
deel 6
06
deel 7
07
deel 8
08
deel 9
09
deel 10
10
deel 11
11
deel 12
12
deel 13
13
deel 14
14
deel 15
15
deel 16
16
deel 17
17
deel 18
18
deel 19
19
deel 20
20
deel 21
21
deel 22
22
deel 23
23
deel 24
24
deel 28
28
deel 29
29
deel 30
30