Bob Evers .nl

Boeken over de Bob Evers-serie

JOHN BERINGEN

Fan of fanaat? Iemand die John Beringen kent weet het antwoord echt wel. Wie anders dan een fanaat gaat er anders boeken schrijven óver de Bob Evers-serie? Hoe het ook zij, voor eenieder die fanatiek liefhebber van de Bob Evers-serie is, zijn de hieronder genoemde boeken verplichte kost. Ná de Bob Evers-boeken zelf, natuurlijk.

  1. Bob Evers laatste ereronde.
  2. Twee jongens en een Bob Evers-serie.
  3. Het Bob Evers-virus.
  4. Het verschijnsel Bob Evers.

Bob Evers' laatste ereronde

Kan men Arie Roos als schizofreen aanmerken als hij op het ene moment "Arie Roos wint op alle fronten" roept, hiermee een standaardkreet citerend uit een ijzige doctrine terwijl hij op het andere moment protesterend vraagt of hij soms in een concentratiekamp zit, hiermee juist weer zijn afkeuring uitsprekend over een facet uit diezelfde doctrine?

Heeft Jan Prins een zesde zintuig of is hij wellicht paranormaal begaafd als hij de bungalow van Kresse verlaat en zich verstopt in de tuin omdat hij, op werkelijk onverklaarbare wijze, "plotseling, en heel sterk, het gevoel had dat het gevaar véél dichterbij was dan zij alledrie hadden beseft of vermoed"?

En Bob Evers? Als verhaalfiguur staat hij op de achtergrond omdat hij de minst kleurrijke figuur van het drietal is, maar tegelijkertijd bevindt hij zich volop in de schijnwerpers omdat het zijn naam is waarnaar de volledige serie is vernoemd. Een serie waarvan Willy van der Heide ooit nadrukkelijk opmerkte dat lezers, eenmaal wat ouder geworden, er andere dingen in lezen dan toen ze nog erg jong waren. Welk onzichtbaar etiketje past dan het beste bij de dubbele bodem van deze onovertroffen serie? Is het een schreeuw om hulp, een verontschuldiging, een afrekening of zoete wraak? Wat is de erfenis van de zonderling die in zulk een rap tempo kon werken achter zijn Adler-schrijfmachine?

Ik beken dat ik door deze vragen werd gedreven omdat is WIST dat in de boeken geluiden te bespeuren waren, vaak uit monde van Jan, Bob en Arie en soms opgemerkt door de alwetende verteller, die meer zeiden over de schrijver zèlf dan slechts over de spannende of humoristische scène van dat moment in het jongensboek.

Op geen van deze vragen zult u een helder antwoord krijgen. WEL zal u duidelijk worden hoe deze vragen tot stand kwamen. "Bob Evers' laatste ereronde" is een boek, bestaande uit drie afdelingen: "In de schijnwerpers - waarin u alleraardigste informatie zult aantreffen", "In de schaduw - waarin u het laatste zonnestraaltje bespeurt" en "In de duisternis - waarin de zon daadwerkelijk is onder gegaan".

Twee jongens en een Bob Evers-serie

Het is begin jaren tachtig. Willy van der Heide heeft iets meer dan de helft van deel 36 van de Bob Evers-serie, Kloppartijen in een koelhuis, klaar... Dan kloppen Jas & Waser aan zijn deur. Er ontspint zich een druk gesprek. Verscheidene gesprekken volgen. Er ontstaat een collegiaal samenwerkingsverband en uiteindelijk spreekt van der Heide: "Ja, ja, jongens, zo is het goed. Ik haal het nog wel een keer door de tikmachine." Voordat hij zijn tikmachine kan pakken, overlijdt Van der Heide. Een droom gaat in rook op.

Wat volgt zijn kongsipraktijken, cowboygedrag, vreemde handen die verder werken aan een niet bestaand geacht onvoltooid manuscript, een halfvoltooid manuscript dat in een papierversnipperaar verdwenen leek te zijn, afspraken met nabestaanden en beloften aan overledenen die verbroken worden omdat het rinkelen van de kassa meer waard is... Miskend en verongelijkt sjokken Jas & Waser door het leven. Tot... meer dan tien jaar later hun manuscript weer opduikt. Opeens blijken er twee versies van de laatste tachtig pagina's van Kloppartijen te zijn: die ene die iedereen al in de winkel heeft kunnen kopen en nog een andere, die pas met dit boek aan de openbaarheid wordt prijs gegeven.

Ook een Milanese dieven- en roversbende van onogenlijke creaturen blijkt voor niets en niemand terug te schrikken. Een bende die alleen met vernuft, doorzettingsvermogen, ervaring en een dosis geluk te bestrijden is. Blijven Jas en Waser en in hun kielzog Jan, Arie en Bob in de felheid van het gevecht overeind of niet? That's the question.

Het Bob Evers-virus

Hoe ver gaat een fan en waar ligt de grens tussen een fan en een fanaat? Gewichtige vragen voor een buitenstaander, geneuzel voor fanaat en zelfs fan. De fan heeft prettige malaria: af en toe een beetje koorts om gezond te blijven. Voor een fanaat is prettige malaria ook maar zoiets, hij zoekt hoge koorts - hij koestert zijn virus en wil recepten om zijn koorts steeds verder op te drijven, hij lijdt aan nagenoeg ongeneeslijke malaria major multisuperior. De koortslozen hebben gelukkig (nog) niet alle stimulerende middelen weten te verbieden: Het Bob Evers Virus is de materia medica stimulensis par excellence voor zowel de lijders aan prettige malaria als zij die voortgestuwd worden door malaria major multisuperior SUBSPECIES Bobiuseversinelline cq. Willyvanderheideiodacidandose.

In deze Eversverhandeling o.a.: Is er een relatie tussen de rijkswacht van Humbeek en Honnecker? Is hier sprake van ongrondwettelijke 'stakingsbreking' alias subsidiair wederrechtelijke liertoeëigening? De zweetdruppels van een door het virus geïnfecteerde. Verschillende verjaardagscauserieën tgv Bobs 50ste verjaardag (2 okt. '93). Een van de laatste gesprekken met WvdH voor zijn overlijden. Uitslag van de eerste BBEE (Brede Bob Evers Enquête). Aanvullingen en correcties op Het verschijnsel en een web van geheel nieuwe feiten, vragen en probleemstellingen.

Het verschijnsel Bob Evers

Merkwaardig, zo'n aanbeden jeugdboekenserie voor kinderen, pubers, tieners, twintigers, zestigers, zeventigers, tachtigers, negentigers en toch vooral dertigers, veertigers en vijftigers (m/v) - en hun kinderen! Merkwaardig, dat onze drie opgewekte helden zich nooit samenhangend en persoonlijker hebben uitgelaten over, bijvoorbeeld, de ware aard van hun onderlinge verhoudingen, hun verdiensten (in dollars, ponden, guldens, auto's, reisjes, edelstenen enz.), hun familie, de relatie met hun schrijvende vader en wat al niet meer. Alsof zij zich niet wilden lenen voor een diepergaander onderhoud. Alsof ze om 'overexposure' te voorkomen een publiciteitsembargo afgekondigd zouden hebben.

Niets is minder waar - het betreft hier een manco, een omissie, een onvolkomenheid, misschien wel een taboe. Was het niet St. Carolius van Aacken, abt van de basiliek van Porlezza da Stati, die al in de veertiende eeuw meende te moeten constateren: 'Wat ons het meest nabij is, zien we het laatst'?

John Beringen heeft het gelukkig tijdig gezien. Hij nam de tijd, pakte een pen en stelde onze drie niet klein te krijgen naturen een aantal vragen die al te lang op antwoord hebben moeten wachten. Hij heeft de response geredigeerd en op papier gezet.

Een waarschuwing is hier echter wel geboden: De liefhebber passe op dat hij niet te laat op zijn werk komt of zijn vakantie verdroomt, als hij eenmaal aan het encyclopedisch gedeelte van dit boek is begonnen.

Afbeeldingen

Bob Evers' laatste ereronde (1)
Bob Evers' laatste ereronde.
Bob Evers' laatste ereronde (2)
Bob Evers' laatste ereronde.
Twee jongens en een Bob Evers-serie
Twee jongens en en Bob Evers-serie.
Het Bob Evers-virus
Het Bob Evers-virus.
Het verschijnsel Bob Evers
Het verschijnsel Bob Evers.

Algemene gegevens

  1. Bob Evers' laatste ereronde / John Beringen / SAMIZDAT-uitgave. Digitaal of als kopie verkrijgbaar. Informatie: Roger Schenk (zie zijn Bob Evers-site).
  2. Twee jongens en een Bob Evers-serie / John Beringen, Hans Waser en Ralph Jas / Breda, 1995: Warung Bambu. ISBN 90-5585-010-1
  3. Het Bob Evers Virus / John Beringen / Breda, 1994: Warung Bambu / ISBN 90-5585-002-0
  4. Het verschijnsel Bob Evers / John Beringen / Breda, 1993: Warung Bambu / ISBN: 90-8011-927X