Bob Evers boeken: je blijft ze lezen!
Bron foto: Website peterdezwaan.nl / Lia Krijnen. Geplaatst met toestemming.

DE AVONTUREN VAN JAN PRINS, BOB EVERS EN ARIE ROOS

 

 

Het Bob Evers-genootschap

Door Marco Meinders, Bob Evers-fan.
Meest recente wijziging: 28 oktober 2006.

Enkele uitspraken over het Bob Evers-genootschap

"Als het zo lijkt dat het Bob Evers-genootschap schittert door afwezigheid, komt dat omdat dit genootschap altoos in het geheim heeft geopereerd en zich nooit op de voorgrond heeft willen dringen" (1). Sinds de toetreding van de Gebroeders Kleppe als "buitengewoon werkend lid" op 21 september 1993 is deze uitspraak niet meer geldig. Immers, de Gebroeders Kleppe doen iets: zij verzorgen de Bob Evers-nieuwsbrief. Dat deden ze echter al voorheen, dus dit valt alleen toe te rekenen aan de Gebroeders Kleppe.

"De Zwaan waarschuwt (...) dat het illustere Bob Evers-genootschap eigenlijk niet bestaat" (2). Kennelijk vind hij dat het Bob Evers-genootschap illuster is en bestaat, doch niets of weinig doet. Waar het gebruik van het woord "illuster" vandaan komt, is me niet duidelijk: het betekent zoveel als 'voornaam', 'doorluchtig', 'uitstekend', 'aanzienlijk'. Het zou kunnen komen door de bekendheid die de oprichters van het genootschap hebben buiten het fenomeen "Bob Evers" om. Het zou zelfs kunnen zijn dat de uitspraak betekent dat het Bob Evers-genootschap wel bestaat, maar in het geheel niet illuster is? Wie zal het zeggen?

"In Het Bob Evers-virus van John Beringen uit 1994 staat vermeld: "Dit genootschap heeft geen adres. Het laat zo nu en dan van zich horen." (5).

"Hoezeer ook het genootschap mogelijkerwijs, zoals later wordt beweerd door Peter de Zwaan, "fantasie van A tot Z" en "flauwekul" is, wel staat vast dat de leden van het Genootschap (...) jarenlang vrijwel als enigen in Nederland de belangstelling voor Bob Evers publiekelijk levend hebben gehouden" (5). Ik heb overigens niet uitgezocht wat het Bob Evers-genootschap al die tijd heeft gedaan.

Over de oprichting van het Bob Evers-genootschap

Het Bob Evers-genootschap is opgericht in 1972 (3).

"De statuten van het Genootschap zijn op een regenachtige decemberdag in 1972 plechtig begraven op de plaats, voor het Centraal Station te Amsterdam, waar nu weer het Noord-Zuidhollands Koffiehuis herrezen is" (1). 

"Op zes december 1972 werden de statuten van het genootschap in aanwezigheid van De Meester plechtig begraven onder het Noord-Zuidhollandsch Koffiehuis te Amsterdam. Van voornoemde statuten is alleen maar bekend dat het lidmaatschap van het genootschap slechts verkregen kan worden op verzoek van het bestuur en na het afleggen van een 51 vragen tellend examen" (4).

Doelstellingen van het Bob Evers-genootschap (3)

De leden van het Bob Evers-genootschap

Naam Per Titel Bron Bijzonderheden
Peter J. Muller 06-12-1972 'gewoon' lid (3) (4)  
Frans Verpoorten jr. 06-12-1972 'gewoon' lid (3) (4)  
Coen van der Linden (19-02-1938 - 29-02-2017) 06-12-1972 'gewoon' lid (3) (4) (6)  
Geerten J.M. Meijsing (9-8-1950) 06-12-1972 'gewoon' lid (3) (4)  
Kees Snel (Keith Kanger Snell) (16-03-1951 - 18-06-2010) 06-12-1972 'gewoon' lid (3) (4) (6)  
Hans Kleppe (19-8-1952) 21-09-1993 buitengewoon werkend lid (4) Oprichter en 
redacteur van de 
Bob Evers-
nieuwsbrief
.
10-11-2000 aspirant gewoon lid (4)
04-10-2003 buitengewoon honorair lid (4)
Ton Kleppe (5-1-1945) 21-09-1993 buitengewoon werkend lid (4) Oprichter en 
redacteur van de 
Bob Evers-
nieuwsbrief
.
10-11-2000 aspirant gewoon lid (4)
04-10-2003 buitengewoon honorair lid (4)
John Beringen (15-5-1957) 10-11-2000 buitengewoon lid (4) Auteur van 
boeken √≥ver de 
Bob Evers-serie
.
04-10-2003 buitengewoon honorair lid (4)
Roger Schenk (1-2-1964) 10-11-2000 buitengewoon lid (4) Auteur van de 
Bob Evers-
encyclopedie
.
04-10-2003 buitengewoon honorair lid (4)

Over het examen voor toetreding tot het Bob Evers-genootschap

"Een ieder die lid wilde worden van dit genootschap diende een examen af te leggen (3). De procedure was als volgt. Men moest een verzoek indienen om het examen af te leggen. Daarna werd er door het genootschap aan de kandidaat een tijdstip doorgegeven waarop hij per auto werd afgehaald. Dit afhalen geschiedde in Bob Evers-stijl; men werd in de auto geblinddoekt en naar de examenplaats gebracht. Het examen bestond uit twee gedeelten: een schriftelijk (een aantal meerkeuzevragen) en een mondeling (vragen uit een boek naar keuze). Had men het examen met goed gevolg afgelegd, dan mocht men zich lid van het Bob Evers-genootschap noemen. Wanneer men zakte bestond er een onbeperkte herkansingsmogelijkheid. Willy van het Heide zelf heeft eveneens het examen afgelegd... met het opmerkelijke resultaat dat hij ervoor zakte als een baksteen. Hij vatte dit overigens sportief op."


Bronnen

  1. Jubileumrede Bob Evers-dag / Geerten Meijsing / Apeldoorn, 2 oktober 1993.
  2. De veertigste jongensdroom / Bart Veldkamp / Bob Evers-nieuwsbrief januari 1994.
  3. Het verschijnsel Bob Evers / John Beringen.
  4. Wikipedia (oktober 2006).
  5. Dankuwel mijnheer daarboven! - Bob Evers-bijeenkomst in Zeewolde (verslag) / Bart Veldkamp / Bob Evers-nieuwsbrief januari 1998.
  6. Roger Schenk.